Відділ освіти виконавчого комітету Жовтоводської міської ради

 

 

 


Заміщення вакантних посад

 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОНКУРС

Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарної гімназії імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради:

           Місце знаходження комунального закладу освіти: бульвар Свободи, буд. 18, м.Жовті Води, Дніпропетровська область, 52210.

           До участі у конкурсі запрошуються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

           Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 15.04.1993 № 102, ст. 57 Закону України «Про освіту».

           Для участі у конкурсі подають такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- резюме;

- копія паспорта громадянина України;

- копія документу про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на момент їх подання;

- копія військового квитка (для військовозобов’язаних);

- довідка про відсутність судимості;

- мотиваційний лист довільної форми.

             Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

             Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений строк.

             Конкурс проводиться поетапно:

- прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

- проведення конкурсного відбору;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

              Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання Конституції України, законодавства України у сфері освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових актів у сфері освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, Законів України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», законодавства про працю;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

              Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: 52204, Дніпропетровська обл. м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради, каб. 228. Кінцевий термін подання документів 30 липня 2020 року.

              Дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість розміщено на офіційних веб-сайтах: http://zhv.gov.ua, http://www.lesya.org.

 

Розпорядження про проведення конкурсу:

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ:

 

 

 

перелік питань для кандидата на посаду

ситуаційне завдання

 

 

І засідання  КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

05.08.2020 року відбулося І засідання конкурсної комісї щодо первірки документів кандидатів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарної гімназії імені Лесі Українки Жовтводської міської ради

Протокол №1

 

 

ІІ ЗАСІДАННЯ  КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

Протокол №2

 

 

07.08.2020 року відбулося знайомство кандидатів із закладом загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарною гімназією імені Лесі Українки Жовтводської міської ради, трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування

 

ІІІ ЗАСІДАННЯ  КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

10.08.2020 року відбувся конкурсний відбір: перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти та перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання

 

Протокол №3

 

 

ІV ЗАСІДАННЯ  КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

11.08.2020 року продовження конкурсного відбору: публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

Протокол №4

 

Зведена відомість