Відділ освіти виконавчого комітету Жовтоводської міської ради

 

ГРУПА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

Група централізованого господарського обслуговування відділу освіти виконкому

Жовтоводської міської ради  (даліГосподарча група) –   є структурним підрозділом відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради

яка здійснює централізованегосподарське обслуговування закладів освіти  підпорядкованих відділу освіти міста     Жовті Води.

- Фінансування діяльності Господарчої групи здійснюється  за рахунок місцевого бюджету.

-  Господарча група у своїй роботі керується 

Конституцією УкраїниЗаконами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Пропозашкільну освіту”, „Про дошкільну освіту”, 

Постановами Кабінету Міністрів Українинаказами Міністерства освіти і науки України,

розпорядчими документами обласної  державної адміністрації,

 головного управління освіти і науки України у Дніпропетровській області,

виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, а також цим Положенням.

- Преміювання та надання персональної надбавки працівникам 

Господарчої групи здійснюється на підставі

 «Положення про преміюванняпрацівників групи централізованого господарського 

обслуговування відділу освіти.

- Керівницво Господарчою групою здійснює начальник групи, 

який виконує обовязки згідно посадової інструкції,  

призначається тазвільняється начальником відділу освіти.

 Начальник групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти працює підбезпосереднім 

керівництвом начальника відділу освіти.

Предмет діяльності Господарчої групи:

- Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

- Забезпечення закладів освіти, в межах кошторисних призначень, 

навчальним обладнанням, інструментами, господарським обладнанням,меблями,  інвентарем, комп’ютерною технікою, 

ремонтними і будівельними матеріалами в межах кошторисних призначень закладів освіти.

- Здійснення контролю за експлуатацією:  будівель та споруд, опалювальних систем, систем водопостачання, 

котелень, системелектропостачання закладів освіти.

Господарча група в межах своїх повноважень:

- Готує питання, що належать до компетенції працівників господарчої групи для розгляду на нарадах та колегіях відділу освіти.

- Розробляє річні та перспективні плани ремонтних робіт  закладів освіти, 

 плани забезпечення закладів освіти меблями, обладнанням,інструментами, 

інвентарем  та господарським приладдям, будівельними матеріалами.

- Здійснює контроль та нагляд за технічним станом будівель та споруд закладів освіти, 

які знаходяться на балансі відділу освіти.

- Готує проекти договорів на виконання ремонтних робіт з підрядними організаціями. 

- Здійснює контроль за своєчасним і правильним оформленням документів з 

питань господарської діяльності закладами освіти.

-Контролює дотримання санітарних норм,  правил з техніки безпеки, 

пожежної безпеки та електробезпеки у закладах освіти.

- На території дрібнооптового складу відділу освіти здійснює прийом продуктів харчування 

для забезпечення харчуванням вихованців закладівпідпорядкованих відділу освіти.

Склад Господарчої групи:

- начальник групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти;

- інженер з охорони праці;

- фахівець з державних закупівель;

- комірник;

- вантажник;

- водій;

- експедитор;

- інспектор відділу кадрів (2 особи);

- дієтсестра;

- товарознавець;

- прибиральниця;

- оператор комп’ютерного набору.

  Контроль за діяльністю господарської групи здійснюється начальником відділу освіти, 

засновником, відповідними фінансово-ревізійними таіншими контролюючими службами.