Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради

 

goroo@ua.fm


ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації" публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на отримання публічної інформації подається до відділу освіти Жовтоводської міської ради в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою або телефоном на вибір запитувача.

Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі і повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

спосіб отримання інформації;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

 

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації.

Поштова адреса ВІДДЛУ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
вул.
Гагаріна, 36, м. Жовті Води, Дніпропетровська область, 52201

Телефон: (05652) 2 76 11

Факс: (05652) 3 30 08

Адреса електронної пошти: goroo@ua.fm