Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради

 

goroo@ua.fm


2016 - 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

      

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №32 «Чебурашка»

52200, Дніпропетровська область,  м. Жовті Води, провул. Дворцовий, 10А

Завідувач: Супруненко Ольга Володимирівна

Е-mail: suprunenkoo@i.ua

Сайт: http://dnz32.dnepredu.com/

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх,  позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, Графіка державної  атестації, затвердженого наказом відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради від 30.01.2013 №49 «Про затвердження перспективного плану державної атестації навчальних закладів міста», на виконання наказу відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради від 07.10.2016 №306 «Про проведення атестаційної експертизи комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу №32 «Чебурашка» та з метою вивчення реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу з урахуванням заявленого статусу та специфіки навчального закладу, у період з 14.11.2016р. до 28.11.2016р. проведено атестаційну експертизу комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №32 «Чебурашка».

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів діяльності закладу згідно з робочою програмою, підготувала аргументований висновок та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню.

За наслідками атестаційної експертизи встановлено, що освітні послуги, що надаються комунальним дошкільним навчальним закладом комбінованого типу №32 «Чебурашка» у сфері дошкільної освіти відповідають державним стандартам.

Експертна комісія одноголосно ухвалила рішення про визнання комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №32 «Чебурашка» атестованим.

Наказом відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради від 14.12.2016р. №411 затверджено висновок   щодо  результатів   атестаційної   експертизи    комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №32 «Чебурашка» та  рекомендації для навчального  закладу  щодо підвищення якості надання освітніх послуг. Визнано  відповідність  освітніх  послуг  у  сфері  дошкільної освіти, що надаються навчальним закладом, державним стандартам.

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №32 «Чебурашка» визнано атестованим у сфері  дошкільної освіти з обсягом прийому 220 осіб, терміном на 10 років.

 

    

Комунальний заклад освіти Жовтоводська середня  загальноосвітня  з профільними класами школа № 8

52200, Дніпропетровська область, м. Жовті Води , провулок Запорізький, 12, тел. (05652) 2-65-75

Директор школи: Катіна Ірина Володимирівна

Електронна адреса закладу: school8zv@gmail.com

Адреса сайту закладу: http://school8zv.ucoz.ru/

 

      Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх,  позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, Графіка державної  атестації, затвердженого наказом відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради від 22.06.2011 №152 «Про затвердження перспективного плану державної атестації навчальних закладів міста», з метою вивчення реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу з урахуванням заявленого статусу та специфіки навчального закладу, в термін з 21.02.2017 до 13.03.2017 проведено атестаційну експертизу комунального закладу освіти Жовтоводської середньої загальноосвітньої з профільними класами школи №8. Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів ді­яльності закладу згідно з робочою програмою, та підготувала аргументований висновок і вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню.

Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства.

 Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність школи, відповідають заявленому типу і статусу навчального закладу.

Заслуговує на увагу робота адміністрації школи та педагогічного колективу з питання забезпечення відповідності документації вимогам чинного законодавства.

Директор школи Катіна І.В. ініціює і приймає активну участь в підготовці проектів, які реалізуються колективом школи для вирішення навчально-виховних проблем та поступового осучаснення матеріально-технічної бази закладу.

Методична робота в школі базується на наукових підходах, підвищує рівень кваліфікації педагогічних працівників. Колективом закладу активно впроваджуються заходи для створення єдиного інформаційного освітнього простору. Результатами інноваційної діяльності педагогів школи є участь у програмах Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» - «Школа як осередок розвитку громади», «Створення інклюзивного безпечного середовища в навчальних закладах і громадах». Заклад став пілотною школою в Дніпропетровській області за методологією «Кола друзів», програма якої спрямована на дітей, що  потребують допомоги у подоланні бар’єрів і перешкод у соціалізації.

З 2013 року школа  долучилась  до експериментальної роботи за темою «Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей», участь в якій допомагає виховувати дітей на морально-етичних та загальнокультурних цінностях.

В 2016 році шкільний проект «Від спортивного майданчику до олімпійських висот» переміг в міському конкурсі проектів партиципаторного бюджетування.

 Експертна комісія відмічає,  що в школі створена система діяльності педагогічного колективу і контролю з боку адміністрації щодо 100% охоплення навчанням дітей шкільного  віку. Виховна робота колективу сприяє розвитку громадянськості та соціалізації учнів, забезпечується дотримання прав і свобод учасників навчально-виховного процесу.

Заслуговує на увагу робота адміністрації закладу та педагогічного колективу з питань забезпечення сприятливого соціаль­но-психологічного клімату в учнівському та педагогічному колек­тивах

Щорічно у  співпраці з батьківською громадськістю зміцнюється та поновлюється навчально-матеріальна та матеріально-технічна база школи, вдосконалюється кабінетна система, ефективно використовуються позабюджетні надходження. Колектив закладу тісно співпрацює з батьківською громадськістю, органами місцевого самоврядування,  громадськими організаціями, що забезпечує авторитет закладу серед батьків і громади міста та виховання всебічно розвинутої особистості.