Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради

 

goroo@ua.fm


2015 - 2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

     

 

    

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №34 «Золота рибка»

52201, Україна, Дніпропетровська область, вул. Кропоткіна, 38

Директор: Онищенко  Світлана Павлівна

E-mail: zolotaribkajv@gmail.com

Сайт: http://zolotaribka.klasna.com/

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну  освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, Графіка державної  атестації, затвердженого наказом відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради від 22.06.2011 №152 «Про затвердження перспективного плану державної атестації навчальних закладів міста», на виконання наказу відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради від 05.10.2015 №282  «Про проведення атестаційної експертизи комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №34 «Золота рибка» та з метою вивчення реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу з урахуванням заявленого статусу та специфіки навчального закладу у період з 16.11.2015 р. до 30.11.2015 р.  проведено атестаційну експертизу комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №34 «Золота рибка».

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів ді­яльності закладу згідно з робочою програмою, підготувала аргументований висновок та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню.

За наслідками атестаційної експертизи встановлено, що освітні послуги, що надаються комунальним дошкільним навчальним закладом комбінованого типу №34 «Золота рибка» у сфері дошкільної освіти  відповідають державним стандартам.

Експертна комісія одноголосно ухвалила рішення про визнання комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №34 «Золота рибка» атестованим та пропонує відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради визнати комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №34 «Золота рибка» атестованим у сфері дошкільної освіти з обсягом прийому 250 осіб,  терміном на 10 років.

                                                              

      

Комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс «Родина»

52204, Україна, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул., Лісна, 6а

Директор: Капелюх Оксана Михайлівна

Е - mail: a0704@ukr.net

Сайт: http://rodina.dnepredu.com/

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх,  позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, наказів відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради від 22.06.2011 №152 «Про затвердження перспективного плану державної атестації навчальних закладів міста», від 24.09.2015 №272 «Про проведення атестаційної експертизи комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу «Родина» у період з 20.10.2015 до 03.11.2015 проведено атестаційну експертизу комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу «Родина».

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів ді­яльності закладу згідно з робочою програмою, підготувала аргументований висновок та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню.

Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства.

Проведена значна робота зі створення умов для здобут­тя вихованцями дошкільної та учнями базової загальної середньої освіти.

Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність комплексу, відповідають заявленому типу і статуту навчального закладу.

Адміністрація комплексу ефективно працює в напрямку фінансово-економічного забезпечення життєдіяльності закладу, зміцнення та поновлення матеріально-технічної бази, залучення та ефективного використання позабюджетних надходжень.   

Атестаційна експертиза показала, що колектив закладу тісно співпрацює з батьківською громадськістю, органами місцевого самоврядування,  громадськими організаціями, що забезпечує авторитет комплексу серед батьків і громади міста та виховання всебічно розвинутої особистості.

Наказом відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради від 03.11.2015р №328 «Про підсумки атестаційної експертизи комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу «Родина»

- затверджено  висновок   щодо  результатів   атестаційної   експертизи    комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу «Родина» та  рекомендації для навчального  закладу  щодо підвищення якості надання освітніх послуг,

- встановлено відповідність  освітніх  послуг  у  сфері  дошкільної та базової загальної середньої освіти (початкова загальна, базова загальна середня освіта), що надаються навчальним закладом, державним стандартам,

- визнано атестованим комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс «Родина» за рівнями  (дошкільної освіти, початкової загальної, базової загальної середньої  освіти) з обсягом прийому 350 осіб, терміном на 10 років.

 

 


1
2