Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради

 

goroo@ua.fm


2014 - 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

2014-2015 навчальний рік

 Комунальний заклад освіти  середня загальноосвітня школа №3 з профільними класами 

Директор: Хмуренко Валентина Анатоліївна

Юридична адреса:

52201, Україна, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вулиця Богуна, 50,

тел.: (05652) 6 19 18 ;

e-mail: School3zv@ua.fm ;

сайт: http://www.school3zv.ho.ua/

 

Згідно з графіком проведення атестаційної експертизи навчальних закладів та відповідно до наказу відділу освіти від 16.09.2014                                         №297  «Про проведення атестаційної експертизи комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи №3 з профільними класами імені М.Островського м. Жовті Води Дніпропетровської області» у період з 25.11.2014 по 09.12.2014 проведено атестаційну експертизу комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи №3 з профільними класами імені М.Островського м. Жовті Води Дніпропетровської області.

       Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів ді­яльності закладу згідно з робочою програмою, підготувала акт за наслідками атес­таційної експертизи.

       Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи забезпечує на високому рівні  реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною стратегію розвитку освіти України.

    Проведена значна робота зі створення умов для здобут­тя учнями повної загальної середньої освіти, зміцнення навчальної бази закладу.

    Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність школи, відповідають заявленому типу і статусу навчального закладу.

Експертна комісія відмічає високий рівень підвищення кваліфікації педагогічних працівників, науково-методичної роботи в закладі, впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

 Експертиза навчальних досягнень учнів в розрізі навчальних предметів показала високий рівень засвоєння знань з базових предметів інваріантної складової навчальних планів.

На високому рівні відпрацьована система роботи з виявлення і гармонійного розвитку обдарованих  учнів, залучення учнів до науково - дослідницької роботи, створення умов для творчої реалізації учнів та розширення їх наукового світогляду,  задоволення потреб у професійному самовизначенні, стимулювання оволодіння знаннями, практичними навичками і вміннями.

Заслуговує на увагу робота адміністрації закладу та педагогічного колективу з питань забезпечення техніки безпеки та охорони праці, роботи з попередження дитячого травматизму; організації харчування та охоплення учнів гарячим харчуванням.

        Адміністрація ефективно працює в напрямку фінансово-економічного забезпечення життєдіяльності закладу, зміцнення та поновлення матеріально-технічної бази, залучення та ефективного використання позабюджетних надходжень.   

        В школі забезпечується належний санітарно-гігієнічний режим та умови для учнів та працівників.

        Колектив школи користується авторитетом серед батьків та громади міста.

Регіональній експертній раді департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації надано пропозицію про визнання комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи №3 з профільними класами імені М.Островського м. Жовті Води Дніпропетровської області  атестованим з відзнакою у сфері загальної середньої освіти (початкова загальна, базова загальна, повна загальна середня освіта), відповідає високому рівню (772 бала), з обсягом прийому 723 особи. Засідання РЕР відбудеться наприкінці січня 2015 року.